Vacature Voorzitter Stg. Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken

Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de aankomende vacature van voorzitter van de Stichting Buurtbeheer Zeswegen Nieuw Husken.

De organisatie
De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken zijn: de handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de buurt Zeswegen-Nieuw Husken. Dit proberen we te bereiken door regelmatig te overleggen met gemeente, welzijnswerk, politie, scholen, woningcorporaties, verenigingen, ondernemers in de buurt, alsmede met de partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam. We communiceren met de buurt via buurtblad, website en facebook
De Stichting controleert de veiligheid en de toestand en het onderhoud van de openbare ruimte. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen. Verder (onder) steunt de Stichting initiatieven, activiteiten en evenementen die kunnen leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners.

De functie
De voorzitter leidt het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de Stichting binnen en buiten de organisatie. Hij/zij neemt deel aan vergaderingen binnen en buiten de organisatie en komt met ideeën ter verwezenlijking van de doelstellingen en voert deze waar nodig mee uit. U bent hier ongeveer 3 à 4 uur werk per week mee bezig. Gemaakte onkosten worden vergoed.

De kandidaat
De kandidaat moet in staat zijn om taken en bevoegdheden aan werkgroepen of vrijwilligers toe te delen en geeft ruimte voor inbreng. Hij inspireert en motiveert vrijwilligers om de gestelde doelen te bereiken. De kandidaat dient te beschikken over goede communicatieve vaardigheden en neemt liefst een eigen netwerk aan relaties mee die van belang kunnen zijn voor de organisatie.
We zijn dus op zoek naar een kandidaat die liefst in onze buurt woont en graag iets voor onze buurt wil en kan betekenen.

Interesse?
Aanmelden kan via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl of via 06-1242 5992. Een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag behoort tot de selectie.