Mededelingen

Voorstelronde organisaties Zeswegen-Nieuw Husken
In onze buurt, en met name in Sam-Sam, zijn er diverse organisaties gehuisvest. Dat is helaas niet bekend bij alle bewoners. Derhalve hebben wij gemeend alle organisaties gratis de kans te bieden zichzelf en haar activiteiten bekend te maken in ons buurtblad de NieuwSweg.

Vertegenwoordigt u, of bent u lid van, een organisatie in onze buurt en wilt u hier ook gebruik hiervan maken? Dan kunt u dat melden via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl