Mededelingen

Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek verstrekt subsidie

Heeft u of uw vereniging voorzichtig al weer nieuwe plannen om iets te organiseren? Is er wel een plan maar geen geld of onvoldoende geld om het uit te voeren?

Er zijn weer mogelijkheden om, in co-financiering met andere geldgevers, plannen waar te maken. We snakken allemaal naar momenten waarop we weer samen iets kunnen ondernemen. Iets rege-len voor de buurt of vereniging om de sociale contacten aan te halen.

Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt projecten door middel van subsidie, in Heerlen en Parkstad, die het maatschappelijk welzijn bevorderen.
Dit kan van alles zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een buurtproject, een project van een goede-doelenorganisatie, een kleinschalig project.
Kortom, initiatieven door en voor inwoners van jong tot oud kunnen in aanmerking komen voor fi-nanciƫle ondersteuning van het Groene Kruis.

De bestuursleden van het Groene Kruis beoordelen elke aanvraag en toetsen deze aan de vast-gestelde voorwaarden. Dus heeft u of uw organisatie een project op stapel staan en voldoet dat aan onze voorwaarden, ondersteunen wij dat wellicht.
Wij vragen een projectomschrijving en een begroting. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraag-formulier op www.groenekruisheerlen.nl.

St. Groene Kruis
Heerlen Hoensbroek
Ans Winkens Voorzitter

——————————————————————————————————-

Voorstelronde organisaties Zeswegen-Nieuw Husken
In onze buurt, en met name in Sam-Sam, zijn er diverse organisaties gehuisvest. Dat is helaas niet bekend bij alle bewoners. Derhalve hebben wij gemeend alle organisaties gratis de kans te bieden zichzelf en haar activiteiten bekend te maken in ons buurtblad de NieuwSweg.

Vertegenwoordigt u, of bent u lid van, een organisatie in onze buurt en wilt u hier ook gebruik hiervan maken? Dan kunt u dat melden via info@stichting-buurtbeheer-znh.nl