Over de stichting

Historie
De wijk Zeswegen is eind zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op de afgevlakte steenberg van voormalige steenkolenmijn ON1, de Oranje Nassau Mijn 1. Nadien werd in de tachtiger en negentiger jaren de wijk Nieuw Husken onder aan de steenberg gebouwd. Oorspronkelijk betrof het 2 van elkaar losstaande wijken met een eigen wijkvertegenwoordiging. Zo was er in Zeswegen de Stichting Wijkbestuur Zeswegen en in Nieuw Husken was de Vereniging Wijkraad Nieuw Husken actief.
Door het ontstaan van het Buurtgericht Werken bij de gemeente Heerlen eind vorige eeuw werden beide wijken door de gemeente samengevoegd tot één buurt, nl. Zeswegen-Nieuw Husken. De buurtorganisaties werden noodgedwongen ook tot samenwerking verplicht. Een delegatie van bestuursleden uit Nieuw Husken ging samenwerken met bestuursleden van de Stichting Wijkraad Zeswegen, die ondertussen haar naam statutair had laten aan passen in Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken.

De Wijkraad Nieuw Husken die haar inkomsten uit bijdrages van de bewoners moest halen is enkele jaren later opgeheven wegens een gebrek aan vrijwilligers. Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken verkrijgt haar inkomsten vanuit de subsidie Buurtgericht Werken van de gemeente Heerlen. Ook voor haar is het vinden en binden van vrijwilligers geen gemakkelijke taak. En nog steeds zijn vrijwilligers met wapperende handjes en frisse ideeën dan ook van harte welkom.

De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken zijn: de handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de buurt Zeswegen-Nieuw Husken in de ruimste zin van het woord. De Stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door regelmatig te overleggen met haar partners: gemeente, welzijnswerk, politie, scholen, woningcorporaties, verenigingen, ondernemers in de buurt, alsmede met de partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam. De Stichting communiceert met de buurtbewoners o.a. middels haar Buurtblad “De NieuwSweg”, deze website en Facebook via www.facebook.com/stichting.buurtbeheer

De Stichting controleert de toestand en het onderhoud van openbaar groen, parkeergelegenheden, infrastructuur, straatverlichting, straatmeubilair en speelgelegenheden. De openbare veiligheid in zijn algemeenheid is daarbij mede een punt van aandacht. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen. De Stichting (onder)steunt initiatieven, activiteiten en evenementen die kunnen leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken wordt gevormd door (v.l.n.r. op onderstaande foto):

 • Penningmeester John Scheepers
  John is actief voor de stichting sinds 2002 en vanaf 2003 bestuurslid. Hij heeft sinds 2004 de functie van secretaris en/of penningmeester uitgevoerd.
 • Secretaris Alex Geurts
  Alex is weer bestuurslid sinds 2022, hij was dat ook al van 2010 tot 2015.
 • Vrijwilligster Lusin Erikin
  Lusin ondersteunt ons bij tal van activiteiten sinds 2022.
 • Bestuurslid Elly op ’t Roodt
  Elly is bestuurslid, zij is actief voor Buurtbeheer in diverse ondersteunende functies.
 • Voorzitter Leo Römgens
  Leo is onze nieuwe voorzitter sinds aanvang 2023.
 • Niet op de foto Theo Latten
  Theo (oud-voorzitter) is bestuurslid en nog actief bij enkele activiteiten.
Bestuur juli 2023