Externe relaties/ondernemers

Speeltuin de Rollebollebult: 06-58805169
speeltuinrollebollebultheerlen@gmail.com

Weller Wonen: 045-4048600
info@wellernet.nl, www.wellernet.nl

Woonpunt: 088-0506070
info@woonpunt.nl, www.woonpunt.nl

Vincio: 045-5223255
info@vinciowonen.nl, www.vinciowonen.nl

Huisartsenpost Zeswegen: 045-5726688
via contactformulier op www.huisartszeswegen.praktijkinfo.nl

Tandarts Kruszel: 045-5729757
tandartskruszel@gmail.com, www.tandartskruszel.tandartsennet.nl

Fysiotherapeut Fysio voor U: 045-5727468
info@fysiovooru.nl, www.fysiovooru.nl