Afscheid voorzitter Theo Latten

Theo Latten

Theo Latten die sinds 2009 aan onze organisatie verbonden was, is per
1 januari 2023 terug getreden als voorzitter.

Theo nam voor de eerste keer deel aan een vergadering van Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken op 27 mei 2009. Hij was destijds al de lid van de huurderskoepel van Weller en wilde een vergadering van buurtbeheer bijwonen om te ervaren of deelname aan dit overleg nuttig en zinvol voor de huurderskoepel was. Er bleken voldoende aanknopingspunten en gezamenlijke doelen te zijn, zodat hij besloot om tot het bestuur toe te treden. Al snel nam hij de taak van vicevoorzitter op zich en ging zich bezig houden met de thema’s leefbaarheid, veiligheid, evenementen en het digitaal trapveld.

Theo leerde de buurt goed kennen doordat hij voor zijn werk veel in de buurt actief was. Hij was verbaal sterk en zelfverzekerd en straalde dat ook uit. Nadat Karel Leentjens eind 2013 afscheid genomen had van het bestuur, was het dan ook duidelijk dat Theo vanaf 1 januari 2014 de nieuwe voorzitter werd.
Vergaderen met Theo ging meestal van links naar rechts, over en weer werden zaken door hem besproken die wel vermeldenswaardig waren, maar niet op de agenda stonden. Desondanks werden de vergaderingen toch binnen een redelijk tijdsbestek afgerond.

In die tijd was het gebruikelijk dat de speeltuin onder de verantwoordelijkheid van de buurtorganisatie viel. Als bestuurder van buurtbeheer was je tevens ook bestuurder van de speeltuinvereniging wegens gebrek aan andere kandidaten. Onze vergaderingen gingen dan ook deels over de ontwikkelingen in de speeltuin. Toen de speeltuin gemoderniseerd moest worden, kwam deze taak dus bij ons bestuur te liggen. Theo richtte zich derhalve op het begeleiden van de vernieuwingswerkzaamheden ter plekke. Verder moesten er ook de nodige vergaderingen bezocht worden en waren we veel bezig met activiteiten voor sponsorwerving. Het heeft van 2015 tot 2018 veel energie gekost, maar het resultaat mocht er dan ook wezen.
Nadien heeft Theo zich ingezet voor een inlooppunt waar een praatje gemaakt kon worden onder het genot van een drankje of een kopje koffie met taart. Er was ruimte voor het stellen van vragen op welk gebied dan ook en er werd ter plekke gezocht naar een oplossing of een loket waar men verder geholpen kon worden. Uit deze inloopmomenten is de huidige opzet van de Buurtzaal uit ontstaan.

Aangezien Theo al een paar jaar niet meer in de buurt woont en het wat rustiger aan wil gaan doen, heeft hij dan ook een paar maanden geleden aangegeven per 1 januari te stoppen als voorzitter.
Theo wil in de toekomst wel nog als vrijwilliger aan buurtbeheer verbonden blijven, maar niet meer als dagelijks bestuurslid.

Wij hebben Leo Römgens bereid gevonden om per 1 januari 2023 Theo op te volgen als voorzitter.